Bouwbesluit berekeningen

Een bouwbesluit berekening is een verzamelnaam voor verschillende berekeningen en toetsingen. Deze berekeningen tonen aan dat een ontwerp voldoet aan de eisen van het bouwbesluit, het kan dan gaan over bijvoorbeeld de hoeveelheid daglicht in een ruimte. Al deze verschillende elementen zijn er om te zorgen dat een gebouw bruikbaar, veilig en gezond is. Bij het indienen van een omgevingsvergunning is in veel gevallen een bouwbesluit berekening nodig, Pentavex bouwadvies kan deze voor u verzorgen.

Ruimte toetsing/berekening

In het bouwbesluit worden diverse eisen gesteld aan de verdeling van ruimtes binnen een gebouw. Zo zijn er minimale afmetingen voor een verkeersruimte en toiletruimte. Deze eisen zorgen ervoor dat een gebouw bruikbaar genoeg is voor de uiteindelijke gebruiker. 

In de berekening worden de oppervlaktes van het gebruiksoppervlak en de verblijfsgebieden getoetst aan de gestelde eisen.

Daglicht berekening

In een verblijfsruimte is het belangrijk dat er voldoende daglicht in de ruimte kan schijnen. Om aan te tonen dat een verblijfsruimte over voldoende daglicht beschikt, kan een daglicht berekening gemaakt worden volgens de NEN2057. Het vloeroppervlak van de ruimte in verhouding tot de oppervlakte van het glas bepaald of de ruimte aan de eis voldoet.

Ventilatie berekening

Er zijn verschillende manieren om schone lucht een gebouw in te krijgen. Dit kan via ventilatie roosters boven een kozijn, er wordt dan gesproken over natuurlijke toevoer. Wanneer de schone lucht via een installatie de ruimte wordt ingeblazen hebben we het over mechanische toevoer. In veel gevallen wordt de lucht ook met behulp van mechanische afvoer de ruimtes uitgezogen.

De hoeveelheid in- en afgezogen lucht wordt bepaald met een zogenoemde; ventilatie berekening.Pentavex bouwadvies verzorgt ventilatie berekeningen volgens de NEN1087.