Omgevingsvergunning

Bij het bouw- of verbouwen van een bouwwerk is in veel gevallen een omgevingsvergunning noodzakelijk. Door de verschillende procedures en regelgevingen zijn diverse stukken benodigd om aan te kunnen tonen dat uw initiatief aan de gestelde eisen voldoet.

Pentavex bouwadvies is gespecialiseerd in het aanvragen van diverse onderdelen welke onder de omgevingsvergunning vallen. Hierbij kunt u denken aan de nieuwbouw van een woning of bedrijfspand, maar ook het aanleggen van een nieuwe inrit, erker of aanbouw.

Vergunningscheck

Bent u van plan om te gaan bouwen of verbouwen, en het is nog niet duidelijk of uw plan vergunningsplichtig is?

Pentavex bouwadvies kunt u hierbij helpen door in een vroegtijdig stadium te kijken of de plannen vallen in binnen de regelgeving voor vergunningsvrij bouwen.

Na een vrijblijvend oriëntatiegesprek gaan we aan de slag om de haalbaarheid van het initiatief te beoordelen. Na de vergunningscheck bespreken we of het plan verder uitgewerkt zal worden.

 Vervolgens wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt, die uiteindelijk verder uitgewerkt zal worden zodat, samen met de overige stukken, de procedure opgestart kan worden.